Prepojenie budov Základnej školy

Prepojenie budov Základnej školy

Základná škola na Námestí A. Hlinku využíva dva objekty. Zámerom bolo prepojiť tieto objekty tak, aby žiaci nemuseli prechádzať medzi budovami vonkajším priestorom. Prepojenie je riešené ako ľahká oceľová konštrukcia s presklenou fasádou, ktorá umožňuje priehľady cez objekt na okolité vrchy. Podlaha je riešená ako šikmá rampa medzi dvoma úrovniami budov.

 

Rok

2014

 

Klient

Základná škola sv. Vincenta

 

Miesto stavby

Ružomberok

Kategória

Občianske stavby