Ateliér

Architektonický ateliér GAM bol založený v roku 1991, hneď ako to spoločenská situácia umožnila. Zakladajúci členovia tu zúročili svoje viacročné praxe v štátnych projektových ústavoch. Odvtedy pokračuje jeho činnosť a rast doteraz. Počas rokov existencie sme spracovali viac ako tisíc akcií po celom Slovensku, niektoré aj v zahraničí.

 

Náš ateliér dokáže poskytnúť kompletné služby na spracovanie projektových dokumentácií vrátane štúdií, projektov pre stavebné povolenie a projektov pre realizáciu stavby. Takisto vieme spracovať územné plány obcí a územné plány zón. Od roku 2008 pracujeme ako spoločnosť Ateliér GAM s.r.o.

 

Za jednu z prioritných oblastí našej tvorby považujeme zariadenia pre trávenie voľného času ako sú aquaparky, zábavné parky, hotely, penzióny, rekreačné areály a podobne. Spolupracovali sme na mnohých významných dielach v regióne strednej Európy.

 

V portfóliu prác sa nachádzajú rôzne typologické druhy stavieb, od rezidenčných stavieb, rekreačných objektov, polyfunkčných domov, interiérov a priemyselných stavieb až po urbanistické koncepcie a územné plány miesta a obcí.

Ing. arch. Marián Goč
autorizovaný architekt, reg. č. SKA 0078AA
Ing. arch. Anna Gočová
autorizovaný architekt, reg. č. SKA 0118AA
Ing. arch. Dávid Goč
autorizovaný architekt, reg. č. SKA 1793AA
Ing. arch. Lucia Krupová
autorizovaný architekt, reg. č. SKA 2127AA
 • Vedenie úlohy, koordinácia
  • Ing. arch. Marián Goč, Ing. arch. Anna Gočová, Ing. arch. Lucia Gočová, Ing. arch. Dávid Goč
 • Grafické práce
  • Zuzana Takáčová, Mária Hatňanková, Lenka Kubovčíková
 • Ekológia
  • Ing. Peter Gažík, Ing. arch. Anna Gočová
 • Statika
  • Ing. Ľudovít Beťko, Ing. Bohuslav Argaláš, Ing. Milan Hurák, Ing. Vladimír Natšin
 • Komunikácie
  • Ing. Vladimír Otto
 • Požiarna ochrana
  • Ing. Igor Cebecauer, Pavol Husarčík
 • Vodné hospodárstvo
  • Ing. Alžbeta Brtková, Ing. Ivana Horváthová, Ing. Stanislav Krejčí
 • Plyn
  • Ing. Anton Turan
 • Energetika
  • Ing.Anton Galas, Ing. Sameliak
 • Bazénová technológia
 • Meranie a regulácia