Kláštor Premenenia Pána

Kláštor Premenenia Pána

Kláštor Premenenia Pána v Sampore je novým kláštorom, ktorého výstavba začala v októbri 2006. Prvá etapa výstavby bola ukončená 24. mája 2010 posvätením
kláštorného chrámu Premenenia Pána. V roku 2013 začali prvé stavebné práce na druhej etape výstavby, ktorá trvá do roku 2020. Kláštor pozostáva z komplexu
budov: Kostol, Dom hostí, Klauzúrna budova s rajskou záhradou, Dom chleba, Vstupné objekty, Hospodárske objekty. Celý areál bol tvorený so zreteľom na
malebnosť okolitej krajiny a na duchovný rozmer zasväteného života komunity mníchov.

 

Rok

2020

 

Klient

Mnísi z rehole sv. Benedikta

 

Miesto stavby

Sampor

Kategória

Sakrálne stavby