Amfiteáter Tatralandia

Amfiteáter Tatralandia

Nový amfiteáter vytvára priestor pre letné animácie v centre Aquaparku Tatralandia. Riešený je ako terénny terasový priestor prekrytý napínanou textilnou strechou s rozponom 24 metrov. Plachta je rozdelená centrálnym nosníkom na časť nad javiskom a nad hľadiskom. Priestor amfiteátra je doplnený keltskou tematikou dreveného Oppida s drevenými bránami a palisádami, ktoré prekrývajú obslužný objekt.

 

Rok

2015

 

Klient

Tatry Mountain Resorts a.s.

 

Miesto stavby

Liptovský Mikuláš

Kategória

Aquaparky a zábavné parky